Fotografering till reportage

Fotograferade  åt Yvonne Gull bilder till ett bildreportage i tidningen Voyage. Det blev så här. Voyage_0213_Rombaren Här är några av de bilderna som fotograferades i Bacardibaren på Arlanda till tidningen Voyage och som också kommer att användas till annat.
Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering

Förtetagsfotografering