Bilder till Linkedin

Fotograferade bilder på företaget UPSALES till Linked in. Bilderna skulle också använas till mailsignaturer.
Lnkedin bilder

Dags att förnya bilderna till Linkedin.